En stensatt uppfart med buskar och grus.

Stenläggning

Stensatt gång.

Om oss

Stenbolaget Sollentuna